DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Politika kvality

Společnost Ladislav Kozubík se rozhodla pro zavedení a udržování systému managementu kvality, protože jej považuje za důležitou součást řízení společnosti. Zejména v dnešní době, kdy je mnohem více důležité dosahovat maximální spokojenosti svých zákazníků. Kvalitní systém managementu kvality navíc společnost vede k neustálému zlepšování, které společnost posunuje stále kupředu a představuje i konkurenční výhodu.

 

V rámci svého systému řízení kvality tedy společnost Ladislav Kozubík stanovuje následující zásady politiky kvality:

1. Zákazníci

Společnost si uvědomuje důležitost svých zákazníků, a proto se snaží o jejich maximální spokojenost tím, že vytváří kvalitní produkty. Zajímá se o jejich potřeby a přistupuje k nim individuálně.

2. Zaměstnanci

Základním stavebním kamenem firmy nejsou stroje ani vybavení, ale lidé. Zaměstnanci společnosti, kteří vykonávají svou práci, jak nejlépe dovedou. Společnost k nim také tak přistupuje. Snaží se o jejich maximální profesní růst a tím i uspokojení z práce, kterou dělají. Proto nabízí různá školení a jiná odborná vzdělávání, která jim zvyšují kvalifikaci a umožňují být všestrannější. Díky tomu mohou dosáhnout větší rozmanitosti prací, které mohou provádět.

I díky práci na sobě samých se zaměstnanci a tím vlastně i celá společnost snaží o neustálé zlepšování kvality a budování prosperující, konkurenceschopné firmy.

Velkou příležitost vidí společnost také v mladých lidech, kteří mají zájem se při práci odborně vzdělávat, proto jim k tomu dává příležitost přímo v praxi, získávat zkušenosti, kvalifikačně růst a stát se tak skutečnou součástí pracovního týmu, ve kterém budou rovnocennými partnery.

3. Dodavatelé

Jedním ze základních postojů společnosti je snaha o vytváření partnerských vztahů s dodavateli.

4. Činnost společnosti

Společnost se snaží neustále se zdokonalovat ve svých činnostech. Zaměřuje se především na zvláštní zakládání staveb, které chce pomocí využívání nových technologií rozšířit a zdokonalit. Společnost také pravidelně a systematicky sleduje vývoj na trhu stavebnictví, ať už jde o nové technologie a stroje nebo nové možnosti, příležitosti a skryté mezery na trhu. Následně společnost usiluje o zavádění nových technologií do praxe, nebo případně vylepšování pracovních postupů již zaužívaných. S tím také souvisí péče o stroje a zařízení, jejich vybavování, zlepšování, obnova, ale také nahrazování novými stroji a zařízeními. Vše prováděno se záměrem dosažení co nejvyšší kvality.

 

Zásady, které jsou uvedeny výše, představují plány, záměry a závazky společnosti v oblasti politiky kvality do budoucna. A společnost a její vedení si jsou plně vědomi své odpovědnosti při dodržování těchto zásad. Také se zavazují při všech svých činnostech dodržovat legislativní a jiné požadavky a dbát na prosperitu a dobré jméno společnosti.